Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chengxi Wang

 (born 1940)
Chengxi Wang is active/lives in China.  Chengxi Wang is known for painting (plum blossoms).

Sample Images for Chengxi Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chengxi Wang

Chengxi Wang

Chengxi Wang


Artists also viewed by people viewing  Chengxi Wang


Songnian Yuan

Chaoran Feng

Ding Zhang

Da Zhu

Shan Li

Tianheng Han

Shoushi Yin

Shijian Zhang

Ming Ya

Jingting Wu

Gong Qi

Pu Hua

Chuanzhang Guo

Haixia He

Zhengming Wen

Yifeng Wu

Kunfeng Lu

Zuo Pu

Yan Hua

Dawei Shi

Hui Wang

Guanzhong Wu

Haiyan Nan

Hongwei Jiang

Huanwu Huang

Zhou Huang

Haisu Liu

Yanwen Yang

Kuchan Li

Hui Lu