Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dongming Xie

 (born 1959)
Dongming Xie is active/lives in China.  Dongming Xie is known for painting.

Sample Images for Dongming Xie

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dongming Xie

Dongming Xie

Dongming Xie


Artists also viewed by people viewing  Dongming Xie


Runwen Guo

Yidong Wang

Hufan Wu

Jun Leng

Zhou Huang

Fengmian Lin

Binhong Huang

Xiaodong Liu

Guiju Li

Keran Li

Yigang Mao

Yanshao Lu

Baishi Qi

Chunya Zhou

Junna Xia

Zhengyang Yuan

Zhongli Luo

Qizhan Zhu

Shaobin Yang

Yifei Chen

Daqian Zhang

Chuanxing Zeng

Beihong Xu

BaoShi Fu

Wenliang Yan

Feiyun Yang

Haisu Liu

Zhaoyang Yin

Ping Yan