Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Eizo Kato

 (1906 - 1972)
Eizo Kato was active/lived in Japan.  Eizo Kato is known for painting.

Sample Images for Eizo Kato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Eizo Kato

Eizo Kato

Eizo Kato


Artists also viewed by people viewing  Eizo Kato


Satoshi Yabuuchi

Koji Kinutani

Nori Shimizu

Keou Nishimura

Yukio Kodama

Hitone Noma

Senjin Gokura

Kyujin Yamamoto

Insho Domoto

Tatsuo Takayama

Yayoi Kusama

Takeshi Hayashi

Shiko Munakata

Teishiro Gomi

Kansetsu Hashimoto

Chuichi Konno

Saneatsu Mushanokoji

Tatsushiro Takabatake

Akira Akizuki

Usen Ogawa

Shigeru Morita

Morikazu Kumagai

Shigehiko Ishikawa

Yotsuo Kasai

Hitoshi Komatsu

Sadamasa Motonaga

Sumio Goto

Seiichi Hara

Shin Ichi Saito

Daijo Aoki