Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Emperor Qianlong

 (1711 - 1799)
Emperor Qianlong was active/lived in China.  Emperor Qianlong is known for painting.

Sample Images for Emperor Qianlong

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Emperor Qianlong

Emperor Qianlong

Emperor Qianlong


Artists also viewed by people viewing  Emperor Qianlong


Beihong Xu

Jin Yang

Sicong Zhou

Yi Ren

Ru Pu

Liang Xue

Ying Qiu

Shibai Lou

Nong Jin

Yuanqi Wang

Wencong Yang

Mingming Wang

Zuoren Wu

Zeng Fan

Shanshou Huang

Jiaying He

Ci Xi

Yong Wang

Zhiqian Zhao

Daozhou Huang

Wenzhi Song

Zhi Guang Yang

Xun Ren

Su Wang

Chaoran Feng

Di Song

Yifen Tang

Zongcang Zhang

Wang Ziwu

Gu Xu