Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ershi Fu

 (born 1936)
Ershi Fu is active/lives in China.  Ershi Fu is known for painting.

Sample Images for Ershi Fu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ershi Fu

Ershi Fu

Ershi Fu


Artists also viewed by people viewing  Ershi Fu


Zeng Fan

Zhi Guang Yang

Wenxi Liu

Songyan Qian

Yong Lin

Zhixue Yu

Yongyu Huang

Sicong Zhou

Junbi Huang

Yi Ren

Mingming Wang

Zhiliu Xie

Yun Tang

Ming Ya

Ru Pu

Zhou Huang

Dayu Chen

Chaoran Feng

Baishi Qi

Danzhai Liu

Shanyue Guan

Yanshao Lu

Keran Li

XueTao Wang

Shifa Cheng

Hufan Wu

Xining Yu

Ou Nie

Xi Dai

Xijing Wang