Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fuyuan Li

 (born 1942)
Fuyuan Li is active/lives in China.  Fuyuan Li is known for painting.

Sample Images for Fuyuan Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fuyuan Li

Fuyuan Li

Fuyuan Li


Artists also viewed by people viewing  Fuyuan Li


Junbi Huang

Ding Fuzhi

Fei'an Yu

Fengmian Lin

Qizhan Zhu

Xueshi Bai

Lu Shi

BaoShi Fu

YanYong Ding

Daqian Zhang

Binhong Huang

Shiguang Tian

Xiongcai Li

Hufan Wu

Zhen Wang

Shifa Cheng

Shanyue Guan

Keran Li

Yanshao Lu

Cheng Jin

TianShou Pan

Lengyue Tao

Chaoran Feng

Jianfu Gao

Zikai Feng

Sun Xiao

Guanzhong Wu

Ru Pu

Wuchang Zheng

Yun Tang