Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroshi Senju

 (born 1958)
Hiroshi Senju is active/lives in Japan.  Hiroshi Senju is known for waterfall image painting, traditional and avant-garde styles.

Sample Images for Hiroshi Senju

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroshi Senju

Hiroshi Senju

Hiroshi Senju


Artists also viewed by people viewing  Hiroshi Senju


Soshichi Takama

Kazume Imazeki

Paul Wunderlich

Ryo Hirano

Sokyu Yamamoto

Gilles Gorriti

Eibin Otsu

Kunio Komatsuzaki

Tessai Tomioka

Kazuhiko Fukuoji

Tetsuo Matsumoto

Takashi Yamashita

Mitsuei Saito

Nobuyoshi Aoyama

Shinya Nakamura

Hoan Kosugi

Harune Takemoto

Motonari Kakei

Kazuo Omori

Tadao Okazaki

Naonosuke Aratani

Toshihiko Oya

Manshu Kawamura

Yukio Tazome

Atsushi Uemura

Chikara Seki

Shoha Ito

Denchu Hirakushi

Togyu Okumura

Kojin Kudo