Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

HongNian Zhang

 (born 1947)
HongNian Zhang is active/lives in New York / China.  HongNian Zhang is known for figure, still life, portrait paintings.

Sample Images for HongNian Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


HongNian Zhang

HongNian Zhang

HongNian Zhang


Artists also viewed by people viewing  HongNian Zhang


Zhaoyang Yin

Fengmian Lin

Chunya Zhou

Yidong Wang

Da Chun Ji

Qian Yang

Yigang Mao

Sen He

Runwen Guo

Zhongli Luo

Guangyi Wang

Xuan Ai

Xinping Su

Wenliang Yan

Jian Zhang

Xiaodong Liu

Maokun Pang

Ming Ju

Yanning Chen

Yifei Chen

Wei Guo

Yiming Chen

Feiyun Yang

Jin Guo

Wei Liu

Ping Yan

Jun Leng

Yibo Zhang

Yu Xiong