Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ilya Ivanovich Mashkov

 (1881 - 1944)
Ilya Ivanovich Mashkov was active/lived in Russian Federation.  Ilya Mashkov is known for portrait, still life.

Sample Images for Ilya Ivanovich Mashkov

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ilya Ivanovich Mashkov

Ilya Ivanovich Mashkov

Ilya Ivanovich Mashkov


Artists also viewed by people viewing  Ilya Ivanovich Mashkov


Stephan Fedorovic Kalesnikoff

David Davidovich Burliuk

Vladimir Egorovich Makovsky

Philip Andreevich Maliavin

Vassyl Khmeluk

Nikolai Petrovich Bogdanov Belsky

Konstantin Ivanovich Gorbatov

Ivan Konstantinovich Aivazovsky

Martiros Seregeevich Sarian

Konstantin Alexseyevitch Korovin

Natalia Sergeevna Goncharova

Stanislav Yulianovich Zhukovsky

Boris Dmitrievich Grigoriev

Zinaida Evgenievna Serebriakova

Pyotr Petrovich Konchalovsky

Anatoly Timofeivich Zverev

Nicholai Alexandrovich Tarkhov

Vassili Dmitrievich Polenov

Oscar Yakovlevich Rabin

Sergei Soudeikine

Alexander Nikolaevich Benois

Ivan Pavlovitch Pochitonov

Julius Yulevich Von Klever

Vladimir Yakovlev

Alexandra Exter

Lev Feliksovich Lagorio

Alexandre Yakovlev

Dmitri Arkadievich Nalbandyan

Leon Bakst

Mstislav Dobuzhinski