Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Imao Keinen

 (1845 - 1924)
Imao Keinen was active/lived in Japan.  Imao Keinen is known for scroll painting.

Sample Images for Imao Keinen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Imao Keinen

Imao Keinen

Imao Keinen


Artists also viewed by people viewing  Imao Keinen


Kazuki Yasuo

Horin Fukuoji

Taiji Hamada

Satoshi Odagiri

Seiichi Sakurada

Usen Ogawa

Toshihiko Oya

Ko Hirose

Susumu Maki

Hiroshi Nakamura

Hitoshi Yamaba

Shigeru Morita

Seiji Togo

Seiichi Hara

Taisei Sato

Masahiko Yamanaka

Shigehiko Ishikawa

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Paul Wunderlich

Gutei Ono

Shoichiro Nushi

Kiichiro Hayashi

Jin Osakabe

Ryohei Miwa

Kojin Kudo

Kenji Yoshioka

Ayako Rokkaku

Sanryo Sakai

Taisuke Hamada

Akira Akizuki