Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jialing Chen

 (born 1937)
Jialing Chen is active/lives in China.  Jialing Chen is known for painting.

Sample Images for Jialing Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jialing Chen

Jialing Chen

Jialing Chen


Artists also viewed by people viewing  Jialing Chen


Shanyue Guan

Jin Ma

Daqian Zhang

Beihong Xu

Keran Li

Fengmian Lin

Zeng Fan

BaoShi Fu

Zhen Wang

Shifa Cheng

Huanwu Huang

Hufan Wu

Yun Tang

Zhou Huang

Guanzhong Wu

Baishi Qi

Banding Chen

Xiongcai Li

Shanshen Yang

Yifei Lu

XueTao Wang

Zhiliu Xie

YanYong Ding

Zuoren Wu

Wenzhi Song

Sicong Zhou

Changshuo Wu

Yongyu Huang

Qizhan Zhu

Fei'an Yu