Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jun Leng

 (born 1963)
Jun Leng is active/lives in China.  Jun Leng is known for painting.

Sample Images for Jun Leng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jun Leng

Jun Leng

Jun Leng


Artists also viewed by people viewing  Jun Leng


Xiaodong Liu

Zhiliu Xie

Shi Liang

Fei'an Yu

Yang Shang

Ying Qiu

Jian Zhang

Shibiao Zha

Yaya Yan

Ji Kai Li

Yuanqi Wang

Maokun Pang

Zhou Shen

Junbi Huang

Qizhan Zhu

Shibai Lou

Xiaowan Xia

Qianyu Ye

Zhaohe Jiang

Luo Erchun

Shanyu Hu

Duoling He

Yifei Chen

Shouping Dong

Keran Li

Binhong Huang

Yigang Mao

Dai Pingjun

Yongyu Huang

Shouping Yun