Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Katsumi Kitada

 
Katsumi Kitada is active/lives in Japan.  Katsumi Kitada is known for painting.

Sample Images for Katsumi Kitada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Katsumi Kitada

Katsumi Kitada

Katsumi Kitada


Artists also viewed by people viewing  Katsumi Kitada


Kyoko Asakura

Toshiyuki Hasekawa

Gaho Hashimoto

Seigo Takatsuka

Yoshinobu Minami

Koji Inagaki

Zensaku Nakamura

Noriyoshi Sakaguchi

Shozo Murata

Yoshio Tsuruoka

Katsu Kokufu

Kansetsu Hashimoto

Hiroshi Senju

Shuho Ikegami

Naoki Tominaga

Kazuo Kudo

Rojin Matsuki

Yoshi Kinouchi

Kiyoshi Yamashita

Tsutomu Fujii

Shomei Fukazawa

Jun Nakao

Konosuke Tamura

Daijo Aoki

Teruo Onuma

Yoshitomo Nara

Hiroki Oda

Sue Ono

Pablo Picasso

Junichi Goto