Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keigetsu Kikuchi

 (1879 - 1955)
Keigetsu Kikuchi was active/lived in Japan.  Keigetsu Kikuchi is known for painting.

Sample Images for Keigetsu Kikuchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keigetsu Kikuchi

Keigetsu Kikuchi

Keigetsu Kikuchi


Artists also viewed by people viewing  Keigetsu Kikuchi


Akira Akizuki

Kenji Yoshioka

Kansetsu Hashimoto

Chosei Miwa

Nanpu Katayama

Shozo Murata

Hirosuke Tasaki

Hiroshi Senju

Tamako Kataoka

Yoshio Tsuruoka

Kiyokata Kaburagi

Taisei Sato

Ichiro Fukuzawa

Yukio Kodama

Maruyama Okyo

Keika Kanashima

Sumio Goto

Shin Ichi Saito

Seibo Kitamura

Shigehiko Ishikawa

Ryushi Kawabata

Morikazu Kumagai

Gyokudo Kawai

Hitone Noma

Reiji Kubo

Yayoi Kusama

Kiyoshi Yamashita

Yoshitomo Nara

Daijo Aoki

Saburo Saito