Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kenkichi Sugimoto

 (flourished c.1949-1979)
Kenkichi Sugimoto was active/lived in Japan.  Kenkichi Sugimoto is known for painting.

Sample Images for Kenkichi Sugimoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kenkichi Sugimoto

Kenkichi Sugimoto

Kenkichi Sugimoto


Artists also viewed by people viewing  Kenkichi Sugimoto


Shintaro Suzuki

Takeshi Hayashi

Yotsuo Kasai

Saburo Miyamoto

Shiko Munakata

Seison Maeda

Wasaku Kobayashi

Takehiko Miyanaga

Hitoshi Komatsu

Togyu Okumura

Kiichiro Hayashi

Kazu Wakita

Yumeji Takehisa

Seiji Togo

Yasushi Hidaka

Genso Okuda

Horin Fukuoji

Insho Domoto

Yasushi Sugiyama

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Yoson Ikeda

Satoshi Yabuuchi

Shigeru Morita

Yayoi Kusama

Reiji Kubo

Jin Osakabe

Tessai Tomioka

Uichi Takayama

Hiroatsu Takata

Toshio Matsuo