Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kigen Nakagawa

 (flourished c.1939-1971)
Kigen Nakagawa was active/lived in Japan.  Kigen Nakagawa is known for painting.

Sample Images for Kigen Nakagawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kigen Nakagawa

Kigen Nakagawa

Kigen Nakagawa


Artists also viewed by people viewing  Kigen Nakagawa


Yoshi Kinouchi

Zensaku Nakamura

Chinami Nakajima

Gyokudo Kawai

Keou Nishimura

Keika Kanashima

Nori Shimizu

Yukio Kodama

Nobuo Kurosawa

Kansetsu Hashimoto

Hiroshi Senju

Saburo Saito

Reiji Hiramatsu

Hoshun Yamaguchi

Shozo Murata

Takanori Kinoshita

Hideo Nishiyama

Shosuke Osawa

Kiyoshi Yamashita

Koji Inagaki

Daijo Aoki

Rojin Matsuki

Shuho Ikegami

Naoki Tominaga

Hirosuke Tasaki

Ryuzaburo Umehara

Konosuke Tamura

Shinsui Ito

Shomei Fukazawa

Seigo Takatsuka