Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kokei Kobayashi

 (1883 - 1957)
Kokei Kobayashi was active/lived in Japan.  Kokei Kobayashi is known for painting.

Sample Images for Kokei Kobayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kokei Kobayashi

Kokei Kobayashi

Kokei Kobayashi


Artists also viewed by people viewing  Kokei Kobayashi


Nanpu Katayama

Nori Shimizu

Masuda Makoto

Bernard Charoy

Shigeru Morita

Jin Osakabe

Kansetsu Hashimoto

Kyujin Yamamoto

Koji Kinutani

Hoshun Yamaguchi

Hideo Nishiyama

Chosei Miwa

Ryonosuke Fukui

Seigo Takatsuka

Takuji Nakamura

Gyokudo Kawai

Sumio Goto

Keou Nishimura

Toraji Ishikawa

Masaharu Suzuki

Yukio Kodama

Shin Ichi Saito

Miematsu Tanabe

Ryushi Kawabata

Hitoshi Komatsu

Shintaro Suzuki

Kiichiro Hayashi

Kiyonaga Ito

Insho Domoto

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita