Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kunimichi Okutsu

 (20/21st century)
Kunimichi Okutsu is active/lives in Japan.  Kunimichi Okutsu is known for Paintings.

Sample Images for Kunimichi Okutsu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kunimichi Okutsu

Kunimichi Okutsu

Kunimichi Okutsu


Artists also viewed by people viewing  Kunimichi Okutsu


Nori Shimizu

Yukio Kodama

Ryushi Kawabata

Reiji Hiramatsu

Gyokudo Kawai

Saburo Saito

Seibo Kitamura

Tessai Tomioka

Satoshi Yabuuchi

Kansetsu Hashimoto

Jin Osakabe

Yoshio Tsuruoka

Yoshi Kinouchi

Rojin Matsuki

Naoki Tominaga

Hirosuke Tasaki

Hiroki Oda

Kyujin Yamamoto

Keigetsu Matsubayashi

Tamako Kataoka

Shinsui Ito

Seiji Togo

Wasaku Kobayashi

Kibo Kodama

Insho Domoto

Kazu Wakita

Yoshio Aoyama

Saneatsu Mushanokoji

Chikkyo Ono

Kiichiro Hayashi