Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kunitaro Suda

 (1891 - 1961)
Kunitaro Suda was active/lived in Japan.  Kunitaro Suda is known for painting.

Sample Images for Kunitaro Suda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kunitaro Suda

Kunitaro Suda

Kunitaro Suda


Artists also viewed by people viewing  Kunitaro Suda


Shiko Munakata

Shoha Ito

Kanemon Asai

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Kansetsu Hashimoto

Isao Nishimura

Keika Kanashima

Yukio Kodama

Ryohei Koiso

Chinami Nakajima

Yoshitomo Nara

Taro Okamoto

Kiyonaga Ito

Hirosuke Tasaki

Katsuzo Satomi

Takanori Kinoshita

Bernard Charoy

Tamako Kataoka

Koun Takamura

Andre Brasilier

Chosei Miwa

Nanpu Katayama

Gyokudo Kawai

Shuho Ikegami

Takeo Yamaguchi

Ryohei Miwa

Takashi Asada

Nori Shimizu

Hitoshi Yamaba

Seiho Takeuchi