Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Masataka Oyabu

 (born 1935)
Masataka Oyabu is active/lives in Japan.  Masataka Oyabu is known for painting.

Sample Images for Masataka Oyabu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Masataka Oyabu

Masataka Oyabu

Masataka Oyabu


Artists also viewed by people viewing  Masataka Oyabu


Toshiyuki Hasekawa

Jean-Pierre Cassigneul

Kiyoshi Yamashita

Denchu Hirakushi

Horin Fukuoji

Seiho Takeuchi

Susumu Maki

Kazuki Yasuo

Setsuko Migishi

Ikuo Hirayama

Tadahiko Nakayama

Katsuzo Satomi

Keigetsu Matsubayashi

Katsumi Ukita

Makoto Takada

Seiji Togo

Yasushi Sugiyama

Yoshitomo Nara

Hiroshi Senju

Kayo Yamaguchi

Fuzan Hirano

Hiroki Oda

Takehiko Miyanaga

Shoji Hamada

Seison Maeda

Togyu Okumura

Yumeji Takehisa

Kojin Kudo

Saburosuke Okada

Taikan Yokoyama