Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Meicun Zhu

 (1911 - 1993)
Meicun Zhu was active/lived in China.  Meicun Zhu is known for painting.

Sample Images for Meicun Zhu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Meicun Zhu

Meicun Zhu

Meicun Zhu


Artists also viewed by people viewing  Meicun Zhu


Zhi Lu

Ou Nie

Weipu He

Bai Jiao

Shuqi Zhang

Naiguang Zheng

Danzhai Liu

Kun Qi

Jiang Tingxi

Shimin Wang

Dazhuang Zhang

Lengyue Tao

Xi Dai

Ruzhuo Cui

Pin Luo

Mi Zeng

Guoliang Shi

Zhiwan Zhang

Yunhe Zhao

Zhaoshen Jiang

Shizeng Chen

Hongshou Chen

Xining Yu

Lu Fengzi

Lingcang Liu

Chen Lu

Banding Chen

Jiyou Liu

Peiqiu Chen

Youfou Jia