Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shan Fu

 (1607 - 1684)
Shan Fu was active/lived in China.  Shan Fu is known for Painting, calligraphy.

Sample Images for Shan Fu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shan Fu

Shan Fu

Shan Fu


Artists also viewed by people viewing  Shan Fu


Mingming Wang

Wenzhi Song

Zongcang Zhang

Shibai Lou

Li Wu

Zhiqian Zhao

Xu Song

Shanshou Huang

Zeng Fan

Li Qian

Tao Shi

Zhou Shen

Beihong Xu

Zhiliu Xie

Yongyu Huang

Changshuo Wu

Daqian Zhang

Junbi Huang

Shibiao Zha

Xian Gong

Chen Wang

Fangying Li

Hui Wang

Gang Xi

Fei'an Yu

Ci Xi

Shouping Yun

Qichang Dong

Ying Qiu

Shao'ang Zhao