Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shichang Xu

 (1855 - 1939)
Shichang Xu was active/lived in China.  Shichang Xu is known for scroll painting.

Sample Images for Shichang Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shichang Xu

Shichang Xu

Shichang Xu


Artists also viewed by people viewing  Shichang Xu


Zhou Huang

Shao'ang Zhao

Meilin Han

Huanwu Huang

Shixuan Zheng

Tian Ni

Shuhui Wang

Baishi Qi

Guxiang Wu

Xie Ziguang

Youren Yu

Jingting Wu

Huian Qian

Xiong Zhang

Shifa Cheng

Xi Xu

Pu Hua

Kun Wang

Yifeng Wu

Zuo Pu

Hui Wang

Yifei Lu

Hui Lu

Haisu Liu

Jin Mengshi

Songnian Yuan

Dayu Chen

Xiaoyu Kong

Qi Gai

Shiyuan Zhang