Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shinichi Tamagawa

 (late 20th century)
Shinichi Tamagawa was active/lived in Japan.  Shinichi Tamagawa is known for painting.

Sample Images for Shinichi Tamagawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shinichi Tamagawa

Shinichi Tamagawa

Shinichi Tamagawa


Artists also viewed by people viewing  Shinichi Tamagawa


Hiroki Oda

Yoshi Kinouchi

Tsutomu Fujii

Kiyoshi Yamashita

Ichiro Fukuzawa

Toichi Kato

Saneatsu Mushanokoji

Kojin Kudo

Tatsushiro Takabatake

Yotsuo Kasai

Wasaku Kobayashi

Insho Domoto

Shin Ichi Saito

Seiji Togo

Toshimitsu Imai

Yonezo Shibata

Gyokudo Kawai

Keiichi Kiyohara

Takanori Kinoshita

Hitone Noma

Yoshio Aoyama

Hitoshi Yamaba

Morikazu Kumagai

Jin Osakabe

Seibo Kitamura

Konosuke Tamura

Saburo Saito