Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shiyuan Zhang

 (1898 - 1959)
Shiyuan Zhang was active/lived in China.  Shiyuan Zhang is known for painting.

Sample Images for Shiyuan Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shiyuan Zhang

Shiyuan Zhang

Shiyuan Zhang


Artists also viewed by people viewing  Shiyuan Zhang


Chuxiong Fang

Huanwu Huang

Shichang Xu

Dazhuang Zhang

Shizeng Chen

Yifei Lu

Wu Guandai

Banding Chen

Di Tang

Shufang Xiao

Xiancheng Peng

Lingcang Liu

Liangyi Qi

Rui Long

Hui Lu

Jingting Wu

Hongshou Chen

Shixuan Zheng

Haiyan Nan

Youfou Jia

Yeping Ying

Zhaoshen Jiang

Meihua Yan

Zixi Wei

Wenzhen Gong

Yiqing Tao

Shengmo Xiang

Yuan Feng

Guoliang Shi

Zhiwan Zhang