Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shizuo Otsu

 
Shizuo Otsu is active/lives in Japan.  Shizuo Otsu is known for painting.

Sample Images for Shizuo Otsu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shizuo Otsu

Shizuo Otsu

Shizuo Otsu


Artists also viewed by people viewing  Shizuo Otsu


Hiroki Oda

Kenkichi Kodera

Saneatsu Mushanokoji

Tsutomu Fujii

Yoshio Aoyama

Kojiro Kosugi

Seiji Togo

Hitoshi Komatsu

Shigehiko Ishikawa

Kiyonaga Ito

Chosei Miwa

Nori Shimizu

Kansetsu Hashimoto

Shomei Fukazawa

Jun Nakao

Hitone Noma

Satoshi Yabuuchi

Yoshio Tsuruoka

Chuichi Konno