Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shoen Uemura

 (1875 - 1949)
Shoen Uemura was active/lived in Japan.  Shoen Uemura is known for painting.

Sample Images for Shoen Uemura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shoen Uemura

Shoen Uemura

Shoen Uemura


Artists also viewed by people viewing  Shoen Uemura


Genichiro Inokuma

Maurice de Vlaminck

Saburo Miyamoto

Ryushi Kawabata

Shoichiro Nushi

Raoul Dufy

Katsuyuki Nabei

Yataro Noguchi

Masuda Makoto

Shogo Endo

Ryonosuke Fukui

Yoson Ikeda

Sumio Goto

Shigehiko Ishikawa

Hitoshi Yamaba

Yayoi Kusama

Shintaro Yamashita

Tatsuo Takayama

Hitoshi Komatsu

Tekison Uda

Yori Saito

Kibo Kodama

Kiichiro Hayashi

Shigeru Morita

Shiko Munakata

Wasaku Kobayashi

Shintaro Suzuki

Yotsuo Kasai

Hiroatsu Takata

Insho Domoto