Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuho Takemiya

 (20/21st century)
Shuho Takemiya is active/lives in Japan.  Shuho Takemiya is known for painting.

Sample Images for Shuho Takemiya

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuho Takemiya

Shuho Takemiya

Shuho Takemiya


Artists also viewed by people viewing  Shuho Takemiya


Kiyonaga Ito

Shintaro Yamashita

Hitoshi Yamaba

Keou Nishimura

Ryusuke Nishimura

Sanryo Sakai

Keigetsu Matsubayashi

Teruo Onuma

Hiroki Oda

Saneatsu Mushanokoji

Kichiro Kubo

Kojin Kudo

Togyu Okumura

Shintaro Suzuki

Jin Osakabe

Yotsuo Kasai

Chikuhaku Suzuki

Seiji Togo

Takuji Nakamura

Koji Kinutani

Hitoshi Komatsu

Toraji Ishikawa

Seibo Kitamura

Yoson Ikeda

Yayoi Kusama

Hitone Noma

Kenji Yoshioka

Tatsushiro Takabatake

Hyoichi Yamamoto

Tsutomu Fujii