Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shuzhong Chen

 (born 1960)
Shuzhong Chen is active/lives in China.  Shuzhong Chen is known for painting.

Sample Images for Shuzhong Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shuzhong Chen

Shuzhong Chen

Shuzhong Chen


Artists also viewed by people viewing  Shuzhong Chen


Ming Ju

Fanzhi Zeng

Qi Sha

Song Xue

Binhong Huang

Xiaowan Xia

Maokun Pang

Daishan Wang

Yifei Chen

Anjian Chen

Lei Xu

YanYong Ding

Changshuo Wu

Wei Guo

Dayu Wu

Yang Shang

Quan Liang

Keping Wang

Fei'an Yu

Shaobin Yang

Daqian Zhang

Yi Ding

Kuchan Li

Feiyun Yang

Jin Guo

Chihung Yang

Jian Zhang

Hufan Wu

Yonghong Song

Zilan Guan