Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Somei Tsubouchi

 
Somei Tsubouchi is active/lives in Japan.  Somei Tsubouchi is known for painting.

Sample Images for Somei Tsubouchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Somei Tsubouchi

Somei Tsubouchi

Somei Tsubouchi


Artists also viewed by people viewing  Somei Tsubouchi


Ichinen Somiya

Sumio Goto

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Shoichiro Nushi

Hitone Noma

Toshinobu Onosato

Yoshihiro Shimoda

Shin Ichi Saito

Gyokudo Kawai

Morikazu Kumagai

Andre Brasilier

Hiroki Oda

Hiroshi Senju

Toichi Kato

Tsutomu Fujii

Kiyoshi Yamashita

Shinsui Ito

Yoshitomo Nara

Ryuzaburo Umehara

Nabesaburo Kito

Yukio Kodama

Yasushi Sugiyama

Chikkyo Ono

Insho Domoto

Seison Maeda

Saneatsu Mushanokoji

Seiji Togo

Toshio Matsuo

Jin Osakabe

Shiko Munakata