Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sotaro Yasui

 (20th century)
Sotaro Yasui was active/lived in Japan.  Sotaro Yasui is known for painting.

Sample Images for Sotaro Yasui

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sotaro Yasui

Sotaro Yasui

Sotaro Yasui


Artists also viewed by people viewing  Sotaro Yasui


Daigoro Yamashita

Tatsuo Takayama

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Reiji Kubo

Kiichiro Hayashi

Teishiro Gomi

Seiichi Hara

Kenzo Narahara

Shigehiko Ishikawa

Yayoi Kusama

Shoha Ito

Gutei Ono

Wasaku Kobayashi

Yasushi Sugiyama

Kojin Kudo

Keiko Amenomiya

Togyu Okumura

Yukio Tazome

Takehiko Miyanaga

Toshihiko Oya

Tatsushiro Takabatake

Seiho Takeuchi

Chikuhaku Suzuki

Miematsu Tanabe

Yoshio Aoyama

Shinji Nakabori

Yotsuo Kasai

Katsumi Ukita

Michio Fukuoka

Takeshi Hayashi