Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Te-Wang Chen

 (1910 - 1984)
Te-Wang Chen was active/lived in China.  TeWang Chen is known for paintings.

Sample Images for Te-Wang Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Te-Wang Chen

Te-Wang Chen

Te-Wang Chen


Artists also viewed by people viewing  Te-Wang Chen


Yacai Qiu

Sanlang Yang

Jen-Chang JC Kuo

De-Jinn Shiy

Hu Chua

Huo-Cheng Yeh

Jui-Ling Hung

Yung-Han Lee

In-Ting Ran

Teh-Chun Chu

Gang Huang

Max Liu

Chunxiang Zhao

HungYi Hong

Kuang-Chun Peng

Chih-Yang Huang

Chen Li

Wou-Ki Zao

Zhe-Zai Shen

Chihung Yang

Michell Hwang

Tzu-Chiang Pen

Yi-Hsiung Chang

A-Sun Wu

Yinhui Chen

Tong-Jong Kuo

Wen-Chiang Lin

Walasse Ting

Pang Jiun

Liang Yifeng