Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tianheng Han

 (born 1940)
Tianheng Han is active/lives in China.  Tianheng Han is known for painting.

Sample Images for Tianheng Han

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tianheng Han

Tianheng Han

Tianheng Han


Artists also viewed by people viewing  Tianheng Han


TianShou Pan

Geyi Wang

BaoShi Fu

Junbi Huang

Qifeng Sun

DaWei Liu

Linlu Xu

Chengxi Wang

Yan Li

Shibai Lou

Ming Yi Yang

Ou Nie

Pin Luo

Shouping Dong

Xueshi Bai

Keran Li

Xingjian Li

Cheng Jin

Yuanqi Wang

Qichang Dong

Binhong Huang

Qizhan Zhu

Mi Zeng

Lu Shi

Shanyue Guan

Liming Tian

Fengmian Lin

Daqian Zhang

Kuchan Li

Changshuo Wu