Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Tianjian He

 (1890 - 1977)
Tianjian He was active/lived in China.  Tianjian He is known for painting.

Sample Images for Tianjian He

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Tianjian He

Tianjian He

Tianjian He


Artists also viewed by people viewing  Tianjian He


Su Wang

Yinmo Shen

Bangda Dong

Quan Shen

Jiaying He

Changgu Zhou

Yong Wang

Zixiang Yin

Huaimin Zhou

Xuhui Mao

Kunfeng Lu

Daozhou Huang

Ding Fuzhi

Jun Huang

Yin Tang

Shu Lin

Yushun Lu

Li Wu

Yong Lin

Jin Yang

Qichao Liang

Wenxi Liu

Yunsheng Sun

Shizhuo Li

Boren Wen

Ming Yi Yang

Cheng Zhu

Yifei Chen

Dazhang Chen

Wang Fu'an