Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Toshio Nakanishi

 (flourished c.1934-1948)
Toshio Nakanishi was active/lived in Japan.  Toshio Nakanishi is known for painting.

Sample Images for Toshio Nakanishi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Toshio Nakanishi

Toshio Nakanishi

Toshio Nakanishi


Artists also viewed by people viewing  Toshio Nakanishi


Shiko Munakata

Shoichiro Nushi

Shin Ichi Saito

Insho Domoto

Shintaro Suzuki

Chikuhaku Suzuki

Seiichi Hara

Teishiro Gomi

Chikkyo Ono

Hiroatsu Takata

Sumio Goto

Jiro Oyamada

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Kibo Kodama

Haruyoshi Sakurada

Seiji Togo

Hitoshi Yamaba

Reiji Kubo

Yayoi Kusama

Koji Kinutani

Shigehiko Ishikawa

Ryushi Kawabata

Shintaro Yamashita

Ryohei Miwa

Shogo Endo

Yotsuo Kasai

Toshio Matsuo

Kiichiro Hayashi

Tamiji Kitagawa