Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Weizhao Lu

 (mid 20th century)
Weizhao Lu was active/lived in China.  Weizhao Lu is known for scroll painting.

Sample Images for Weizhao Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Weizhao Lu

Weizhao Lu

Weizhao Lu


Artists also viewed by people viewing  Weizhao Lu


Yongyu Huang

Qizhan Zhu

Binhong Huang

Linlu Xu

Shanzi Zhang

Geyi Wang

Haixia He

Baishi Qi

Zhou Huang

Hufan Wu

Shifa Cheng

XueTao Wang

Huanwu Huang

Zhen Wang

Kuchan Li

Xiongcai Li

Daqian Zhang

Zhiliu Xie

Chaoran Feng

Yachen Wang

YanYong Ding

Songyan Qian

Zuoren Wu

Shibai Lou

Ming Ya

Wenzhi Song

Zifan Cui

Dayu Chen

Yun Tang

Yanshao Lu