Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Wenjue He

 (born 1970)
Wenjue He is active/lives in China.  Wenjue He is known for painting; water.

Sample Images for Wenjue He

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Wenjue He

Wenjue He

Wenjue He


Artists also viewed by people viewing  Wenjue He


Changshuo Wu

Hufan Wu

Yifei Chen

Xiaowan Xia

Junbi Huang

Daqian Zhang

Yanshao Lu

Shanyue Guan

Beihong Xu

Keran Li

Binhong Huang

Zhou Huang

BaoShi Fu

Baishi Qi

Haixia He

Xiaoyan Xu

Zhongli Luo

Kuchan Li

Chunya Zhou

Shifa Cheng

XueTao Wang

Gong Qi

Yongyu Huang

Zhaoyang Yin

Zhiliu Xie

Fengmian Lin

Maokun Pang

Songyan Qian

Fei'an Yu

Zuoren Wu