Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xiaocui Chen

 (1907 - 1968)
Xiaocui Chen was active/lived in China.  Xiaocui Chen is known for scroll paintings.

Sample Images for Xiaocui Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xiaocui Chen

Xiaocui Chen

Xiaocui Chen


Artists also viewed by people viewing  Xiaocui Chen


Binhong Huang

Daqian Zhang

Yongyu Huang

Junbi Huang

Fengmian Lin

Changshuo Wu

Yun Tang

Chaoran Feng

Guanzhong Wu

Baishi Qi

Yi Ren

Wenzhi Song

Shoutie Qian

Hanting Jiang

Shifa Cheng

Liang Guan

Ru Pu

ShaoMei Chen

Zhen Wang

Xiongcai Li

Shao'ang Zhao

Yanshao Lu

Shanyue Guan

Hufan Wu

Xueshi Bai