Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xiaoming Wei

 (born 1957)
Xiaoming Wei is active/lives in China.  Xiaoming Wei is known for sculpture.

Sample Images for Xiaoming Wei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xiaoming Wei

Xiaoming Wei

Xiaoming Wei


Artists also viewed by people viewing  Xiaoming Wei


Daqian Zhang

Yifei Chen

Binhong Huang

Liang Guan

Ping Yan

Yanshao Lu

Keran Li

Da Chun Ji

Peiqiu Chen

Kuchan Li

Shanyue Guan

BaoShi Fu

Yiming Chen

Zhongli Luo

Zhou Huang

Haixia He

Chunya Zhou

Beihong Xu

Zhaoyang Yin

Baishi Qi

Guanzhong Wu

Fengmian Lin

Feiyun Yang

Yongyu Huang