Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xinjian Zhu

 (1953 - 2014)
Xinjian Zhu was active/lived in China.  Xinjian Zhu is known for scroll painting.

Sample Images for Xinjian Zhu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xinjian Zhu

Xinjian Zhu

Xinjian Zhu


Artists also viewed by people viewing  Xinjian Zhu


Songyan Qian

Zhi Guang Yang

Ming Ya

Chunyao Huang

Bu Zhang

Chuanzhang Guo

Chaoran Feng

Yifeng Wu

Yunsheng Sun

Haiyan Nan

Guoliang Shi

Xi Dai

Junliang Sun

Xijing Wang

Peiqiu Chen

Jun Fang

Banding Chen

Shiyuan Zhang

Yeping Ying

Yun Tang

Xi Xu

Baishi Qi

Dayu Chen

Shao'ang Zhao

Hongwei Jiang

Tian Ni

Meilin Han

Liang Guan

Ru Pu

Jin Li