Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xiwen Min

 (1918 - 2013)
Xiwen Min was active/lived in China.  Xiwen Min is known for painting.

Sample Images for Xiwen Min

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xiwen Min

Xiwen Min

Xiwen Min


Artists also viewed by people viewing  Xiwen Min


Qi Sha

Shifa Cheng

Guoshu Liu

Ji Kai Li

Yunhe Wang

Gang Huang

Teh-Chun Chu

Zhen Wang

Fengmian Lin

Song Xue

Daqian Zhang

Liang Sun

Shan Li

Zilan Guan

Ming Ju

Guanzhong Wu

Hufan Wu

Yongqing Ye

Baishi Qi

Wou-Ki Zao

Sanlang Yang

Yun Tai Sun

Junbi Huang

Chang Yu Sanyu

Chihung Yang

Yifei Chen

Yun Tang

Zhongli Luo

De-Jinn Shiy

Ke Tu