Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Xu Chen

 (1902 - 1967)
Xu Chen was active/lived in China.  Xu Chen is known for painting.

Sample Images for Xu Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Xu Chen

Xu Chen

Xu Chen


Artists also viewed by people viewing  Xu Chen


Yun Tang

Songyan Qian

ShaoMei Chen

Quan Pu

Huaimin Zhou

Jiyou Liu

Chaoran Feng

Peiqiu Chen

Banding Chen

Xiongcai Li

XueTao Wang

Gong Qi

Shifa Cheng

Fei'an Yu

Xiao Junxian

Yongyu Huang

Jin Pu

Zhiliu Xie

Jin Ma

Daqian Zhang

Ru Pu

Changshuo Wu

Tianjian He

Fengmian Lin

Dayu Chen

Ming Ya

Hanting Jiang

Gu Xu

Yi Ren

Yinmo Shen