Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yang Fan

 (born 1955)
Yang Fan is active/lives in China.  Yang Fan is known for painting.

Sample Images for Yang Fan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yang Fan

Yang Fan

Yang Fan


Artists also viewed by people viewing  Yang Fan


Lingyun Qin

Chaoran Feng

Yachen Wang

Beihong Xu

Zeng Xian Fang

Ming Ya

Yinmo Shen

Yugui Song

Yin Tang

Zongcang Zhang

Songyan Qian

Shao'ang Zhao

Rui Long

Gu Xu

Shufang Xiao

Di Song

Yong Lin

Chen Lu

Huaimin Zhou

Shijian Zhang

Wei Xu

Yunpeng Ding

Yin Zhang

Hongwei Jiang

Shan Li

Dawei Shi

Dayu Chen

Hui Lu

Guangyi Wang

Zhengming Wen