Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yaya Yan

 (born 1964)
Yaya Yan is active/lives in China.  Yaya Yan is known for painting.

Sample Images for Yaya Yan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yaya Yan

Yaya Yan

Yaya Yan


Artists also viewed by people viewing  Yaya Yan


Xuan Ai

Duoling He

Chunya Zhou

Maokun Pang

Dongwang Xin

Yigang Mao

Xiaowan Xia

Yidong Wang

Mao Yan

Ping Yan

Runwen Guo

Zhongli Luo

Shangyi Jin

Yiming Chen

Jun Leng

Kongde He

Ershen Wei

Da Chun Ji

Jian Zhang

Xuhui Mao

Yifei Chen

Li Cao

Feiyun Yang