Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yifu Fei

 (1913 - 1982)
Yifu Fei was active/lived in China.  Yifu Fei is known for painting.

Sample Images for Yifu Fei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yifu Fei

Yifu Fei

Yifu Fei


Artists also viewed by people viewing  Yifu Fei


Chang Yu Sanyu

Teh-Chun Chu

Yun Tai Sun

Wou-Ki Zao

Zhongli Luo

Yifei Chen

Jin Guo

Fasi Feng

Yongyu Huang

Runwen Guo

Beihong Xu

Yanning Chen

Zuoren Wu

Fengmian Lin

Guanzhong Wu

Danqing Chen

XueTao Wang

Shifa Cheng

Chunya Zhou

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Zhou Huang

Shufang Xiao

Bichu Zhou

Jingchang Miao

Xuan Ai

Ming Ju

Song Xue

Luo Erchun

Guoshu Liu