Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yiming Chen

 (born 1951)
Yiming Chen is active/lives in New York / China, France.  Yiming Chen is known for female figure, city genre, floral and Chinese object painting.

Sample Images for Yiming Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yiming Chen

Yiming Chen

Yiming Chen


Artists also viewed by people viewing  Yiming Chen


Shaobin Yang

Maokun Pang

Zhaohe Jiang

Weixin Xu

Fengmian Lin

Feiyun Yang

Guiju Li

Jian Zhang

Chihung Yang

Anjian Chen

Ming Ju

Guangci Qu

Jiancheng Hu

Xiaowan Xia

YanYong Ding

George Chann

Conglin Cheng

Yang Shang

Walasse Ting

Chin Hsiao

Qizhan Zhu

Qi Sha

Luo Erchun

Ze Dai

Xiaodong Liu

Shibai Lu

Dehai Pan

Binhong Huang

Da Chun Ji

Yigang Mao