Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhiding Yu

 (1647 - 1709)
Zhiding Yu was active/lived in China.  Zhiding Yu is known for drawings.

Sample Images for Zhiding Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhiding Yu

Zhiding Yu

Zhiding Yu


Artists also viewed by people viewing  Zhiding Yu


Xiao Junxian

Li Wu

Baishi Qi

Ming Yi Yang

Guxiang Wu

Yunpeng Ding

Qianyu Ye

Beihong Xu

Tao Shi

Yugui Song

Yi Huang

Shoutie Qian

Fangying Li

Wenzhi Song

Hong Zhang

Hu Xigui

Zhou Shen

Shao'ang Zhao

Tian Ni

Haixia He

Yefo Hu

Yongyu Huang

Yuanyu Ma

Hui Wang

Ying Qiu

Huancheng Lu

Shanshen Yang

Mingming Wang

Gang Xi

Zhiliu Xie