Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zigu Liu

 (1901 - 1986)
Zigu Liu was active/lived in China.  Zigu Liu is known for painting.

Sample Images for Zigu Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zigu Liu

Zigu Liu

Zigu Liu


Artists also viewed by people viewing  Zigu Liu


Haixia He

Jin Mengshi

Dazhang Chen

Zhiliu Xie

YanYong Ding

Pu Hua

Wenxi Liu

Hui Lu

Baishi Qi

Zhixue Yu

Haonian Ou

Shao'ang Zhao

Shixian Wu

Shibai Lou

Dayu Chen

Liang Guan

Shanyue Guan

Yunsheng Sun

Huaimin Zhou

Yunhe Zhao

Songyan Qian

Ru Pu

Chaoran Feng

Xiongcai Li

Ming Ya

Yeping Ying

Kuchan Li

Shuangan Hu

Huanwu Huang

Gong Qi