Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ziling Du

 (born 1941)
Ziling Du is active/lives in China.  Ziling Du is known for scroll painting.

Sample Images for Ziling Du

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ziling Du

Ziling Du

Ziling Du


Artists also viewed by people viewing  Ziling Du


Xueshi Bai

Shouping Dong

Ou Nie

Haiyan Nan

Cen Xuegong

Meihua Yan

Qingxia Wu

Shanzi Zhang

Jianfu Gao

Xijing Wang

Kuchan Li

Youfou Jia

Yicong Guo

Xinjian Zhu

Shizeng Chen

Shiguang Tian

Zixi Wei

Shanyue Guan

Jiyou Liu

XueTao Wang

Xiongcai Li

Ying Lan

Guoliang Shi

Chen Lu

Zhen Wang

Rui Long

Huanwu Huang

Yanwen Yang

Xining Yu

Yeping Ying