Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zizhuang Chen

 (1913 - 1976)
Zizhuang Chen was active/lived in China.  Zizhuang Chen is known for Landscape, flower painting, hanging scrolls.

Sample Images for Zizhuang Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zizhuang Chen

Zizhuang Chen

Zizhuang Chen


Artists also viewed by people viewing  Zizhuang Chen


Haixia He

Yun Tang

Beihong Xu

Zuoren Wu

Fen Deng

Wenzhi Song

Qianyu Ye

Zhiliu Xie

Yi Ren

Shuren Chen

YanYong Ding

Jin Ma

Junbi Huang

Yongyu Huang

Fei'an Yu

Changshuo Wu

Daqian Zhang

Binhong Huang

TianShou Pan

Yanshao Lu

Keran Li

Xiongcai Li

Shouping Dong

Lengyue Tao

Shanzi Zhang

Xueshi Bai

Qizhan Zhu

BaoShi Fu

Lu Shi

Cheng Jin